Kies de tijds-richting van je experiment

Wat weten we?

De wetenschappelijke methoden die worden gebruikt om de paden van drijvend plastic door onze oceaan te berekenen in de 10 jaar nadat het de oceaan inkomt, zijn behoorlijk gecompliceerd. Het wordt misschien het best samengevat in onderstaande video

Onze oceaan beslaat 70 procent van het aardoppervlak en is constant in beweging. Gedreven door de zon en de wind ontwikkelen onze oceanen machtige stromingen en eddies die er in sommige gevallen honderden jaren over kunnen doen om door de oceaanbekkens te circuleren.

Deze stromen bewegen ook in drie dimensies. Sommigen stijgen op uit de diepe oceaan in de buurt van kustlijnen, terwijl andere stromingen afdalen naar de diepste delen van de oceaan. Deze verticaal dalende stromingen bevinden zich vaak, maar niet altijd, in het midden van de oceaan in regio's die bekend staan als de vijf grote gyres. Deze gyres zijn gigantische draaikolken die het hele oceaanbekken omspannen, waar water aan de oppervlakte langzaam naar binnen spiraalt totdat het zinkt.

Vrijwel alle plastic materialen en voorwerpen die lichter zijn dan water (zoals die boodschappen in een flesje) blijven echter aan de oppervlakte.

Sinds het einde van de jaren zeventig hebben oceaanwetenschappers drijvende boeien gevolgd, maar het was pas in 1982 dat het World Climate Research Program het idee naar voren bracht van een gestandaardiseerde wereldwijde reeks drijvende boeien. Deze boeien drijven met de stroming mee, net als plastic, behalve - zoals Twitter vanuit de zee - sturen ze om de paar uur een kort bericht naar wetenschappers over waar ze zijn en de omstandigheden op die locatie.

Met deze informatie hebben we een statistisch model kunnen maken van de oppervlaktestromingen in onze oceaan. De website van plasticadrift gebruikt dit model en genereert een animatie van het waarschijnlijke pad en de bestemming van drijvend plastic over een periode van tien jaar, hetzij in de toekomst of in het verleden.

Voor alle details kun je de wetenschappelijke artikelen Origin, dynamics and evolution of ocean garbage patches from observed surface drifters en Adrift.org.au - a free, quick and easy tool to quantitatively study planktonic surface drift in the global ocean lezen. Als je nog verdere vragen hebt kun je contact opnemen met Erik van Sebille.

Veelgestelde vragen

Q: Waarom blijft mijn plastic afval in de Middellandse Zee?

A: Dit is ook een dekkingsprobleem, zie ook de kaart hierboven. In de hele 30 jaar van het drifterproject is er nooit een drijvende boei geweest die de Straat van Gibraltar overstak. In onze transitiematrix is de Middellandse Zee dan ook volledig losgekoppeld van de rest van de wereldwijde oceaan.

Q: Wat betekent de schaal precies?

A: De schaal rechtsonder loopt van 0% tot 1%. Dit klinkt misschien als een klein aantal, maar dat komt gewoon omdat het plastic zich heel snel over een groot gebied verspreidt. We hebben de gebieden waar de plasticconcentratie hoger is dan 1% gemaximaliseerd, om ons na een paar jaar te concentreren op de verspreiding van het plastic.

Q: Waarom kan ik het plastic afval transport voor maximaal tien jaar zien?

A: Het maximum van 10 jaar is een afweging tussen meer informatie en snellere responstijden. In principe kunnen we het plastic veel langer dan 10 jaar transporteren, maar dan duurt het veel langer voordat je het resultaat ziet. Als je het transport van plastic echt op langere tijdschalen wilt zien, kun je direct contact opnemen.

Q: Kan ik de gegevens van het experiment downloaden? / Kan ik meerdere startpunten hebben?

A: Via de knop 'Download' rechtsboven kun je de gegevens van elke simulatie downloaden. Als je iets meer speciaals wilt dan wat de site kan bieden, dan kun je de transitie matrix downloaden en zelf analyseren, of contact opnemen.

Q: What betekent de kolom 'probability' in de csv file die ik heb gedownload?

A: De 'probability' is de fractie van de fractie van het plastic dat op een bepaald moment in een bepaalde rastercel is. Als de probability bijvoorbeeld 0.05 is, dan is 5% van het plastic in die rastercel, en de andere 95% is in andere rastercellen.

Q: Waarom zie ik lengtegraden groter dan 180 in de csv file die ik heb gedownload?

A: De breedtegraden in de csv file liggen tussen 0 en 360. Als je boijvoorbeeld een waarde van 200 tegenkomt, dan is dat equivalent aan een breedtegraad van -160 (oftewel 160W).

Q: Hoe kan ik de gedownloade gegevens specifieker filteren op een regio of land?

A: Dat zul je moeten doen in een programma zoals Excel. Je kunt de gegevens filteren op lengte- en breedtegraad en je kunt de gegevens ook op tijd filteren. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel plastic zich in de Indische Oceaan bevindt als functie van de tijd, moet je de gegevens filteren op breedtegraad (30S tot 30N) en lengtegraad (20E tot 120E) en optellen over elk jaar. In Excel kun je hiervoor de functie SUMIF() gebruiken of een draaitabel gebruiken.

Teamleden

erik

Prof Erik van Sebille is fysisch oceanograaf aan de Universiteit Utrecht, die de grootschalige circulatie van de oceaan bestudeert. Hij is vooral geïnteresseerd in het verband tussen oceaanbekkens en de processen die bepalen hoeveel water van het ene oceaanbekken naar het andere 'lekt'. Deze verbindingen zijn belangrijk voor het mondiale klimaat en voor de paden van zowel mariene organismen als afval. Voor meer informatie, zie https://www.uu.nl/staff/EvanSebille.

david

David Fuchs is een solution architect met meer dan dertien jaar ervaring in software variërend van voice over IP tot toepassingen van machine learning technieken tot grote datasets. David brengt gecombineerde ervaring in zowel techniek als wetenschap met zich mee en is momenteel geïnteresseerd in softwaretoepassingen voor grote hoeveelheden data in het algemeen en klimaatdata in het bijzonder.

jack

Jack Murray is een software engineer gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties met ervaring in het schrijven van code voor zowel frontend als backend. Jack hielp met de initiële implementatie van de frontend en backend.

Eendjes en ander plastic

We laten je een schattig rubberen eendje op de kaart zien, maar het experiment dat je doet als je op de kaart klikt, is eigenlijk heel triest. Je bent aan het onderzoeken hoe drijvend plastic door de oceaan beweegt.

Plastic vervuiling is een van de grootste problemen in onze oceaan. Het kan dieren in zee verstikken, of ze kunnen het plastic voor voedsel aanzien en het opeten. Als dat gebeurt, dan komt het plastic in het voedselweb, en vooral de chemicaliën in het plastics kunnen heel schadelijk zijn.

Gelukig kun je ook zelf dingen doen om plastic vervuiling in de oceaan te voorkomen: gebruik minder plastic, recycle en help de wetenschappers.

Download de data

Via onderstaande link kun je de data van het experiment op het scherm downloaden

Klik eerst op een punt op de kaart

De data staat in een door komma's gescheiden bestand dat in Excel kan worden geladen. Het heeft vijf kolommen: het jaar, de maand, de breedtegraad, de lengtegraad en de hoeveelhied plastic ('probability'; de fractie van het plastic dat op een bepaald moment in een bepaalde rastercel is; zie ook de FAQ)). Elke rij in het bestand komt overeen met één rasterpunt op de kaart en rijen met dezelfde jaar- en maandgegevens worden als één momentopname in de animatie weergegeven. De som van hoeveelheid plastic voor een bepaald jaar en maand is altijd 1, behalve dat rastercellen waar het gewicht kleiner is dan 0,00025 niet worden vermeld.

Je bent van harte welkom om de data van deze website te gebruiken. Ik vraag alleen dat je dit wetenschappelijke artikel citeert in een publicatie die deze data gebruikt. Zowel de data als het artikel zijn gelicenseerd met een Creative Commons Attribution license. De map tiles zijn van Stamen Design, en gebruikt met een CC BY 3.0. De data van de map tiles zijn van OpenStreetMap, en gebruikt met een CC BY SA. De code van deze pagina staat op GitHub.

Als je vragen hebt hoe de data te gebruiken, neem dan contact op.

Web Content Accessibility Statement

The PlasticAdrift.org Website has not been formally assessed for compliance against Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

The software providers (Imperial College and Utrecht University) have undertaken a lot of usability improvements to the pages to improve the experience for users with disabilities and visual impairments.

The Website is considered to be partially conformant with WCAG 2.1 AA standards,. Partially conformant means that some parts of the content do not conform to the accessibility standards.

We will do our best to address all reasonable requests regarding this website and its use. Please contact contact me. I endeavour to respond within 7 days.

Klik op een punt in de oceaan
Klik op een punt in de oceaan